Aby rozpocząć pracę z Laravel, musisz utworzyć nowy projekt. Możesz tego dokonać za pomocą polecenia `laravel new nazwa_projektu`, gdzie „nazwa_projektu” będzie nazwą Twojego projektu.

Po utworzeniu projektu, Laravel zapewnia już domyślnie skonfigurowane środowisko. Możesz jednak chcieć dostosować niektóre ustawienia według swoich preferencji. Plik `.env` zawiera najważniejsze ustawienia, takie jak dane do połączenia z bazą danych i klucz szyfrowania.

Kolejnym krokiem jest ustawienie bazy danych dla Twojego projektu. W pliku `.env` znajdziesz sekcję `DB_CONNECTION`, w której możesz określić preferowany sterownik bazy danych. Uzupełnij również pozostałe ustawienia, takie jak `DB_HOST`, `DB_PORT`, `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME` i `DB_PASSWORD`, zgodnie z konfiguracją Twojej bazy danych.

Po skonfigurowaniu bazy danych, możesz uruchomić lokalny serwer deweloperski, używając polecenia `php artisan serve`. To pozwoli Ci zobaczyć swoją stronę internetową w Laravelu w przeglądarce.

W następnej sekcji naszego przewodnika omówimy podstawy pracy z routingiem w Laravelu. Dowiesz się, jak definiować trasy i przypisywać do nich odpowiednie akcje. Bądź z nami, by odkryć więcej interesujących aspektów tworzenia stron internetowych w Laravelu.

Zobacz czym zajmuje się serwis komputerów, o którym wcześniej informowaliśmy.