Jednym z etapów w rekrutacji do Polskiej Policji jest test psychologiczny zwany Muliselectem. Pierwsza cześć testu składa się z wielu pytań, które chociaż są różnie sformułowane, to prowadzą do ustalenia, czy kandydat posiada pożądaną w tym zawodzie cechę czy też nie. Kandydaci do służby w policji , przed przystąpieniem do tego testu maja już za sobą test sprawności fizycznej oraz test wiedzy ogólnej.

Przedmiotowy test składa się z dwóch części. Pierwsza część to test komputerowy składający się w większości z pytań z odpowiedziami zamkniętymi, prostych zadań logicznych oraz matematycznych, natomiast druga część polega na rozmowie z wykwalifikowanym psychologiem z Komendy Wojewódzkiej Policji. Psychologowie prowadza rozmowę w taki sposób aby wzbudzić u kandydata stres i móc zaobserwować czy radzi sobie w sytuacjach „podbramkowych”.

Całkowity wynik testu jest przeliczany na punkty, które to kandydat zbiera w całym procesie rekrutacji. Głównym celem egzaminu jest ustalenie czy podchodzący do niego kandydat posiada odpowiednie cechy predysponujące go do podjęcia służby w policji, a przede wszystkim czy jest odporny na stres. Jest to najtrudniejszy etap w rekrutacji do policji, na którym odpada najwięcej kandydatów. Kandydat po niezaliczeniu takiego testu może podejść do kolejnej rekrutacji dopiero po roku od tego egzaminu. Warto zwrócić uwagę, że testy multicelect do policji nie zmieniały się przez okres ponad dwudziestu lat i w ocenie wielu osób nie są w stanie odzwierciedlić cech kandydata, większe pole do popisu ma psycholog podczas rozmowy, ponieważ może zadawać kandydatowi wszelkie pytania i obserwować zachowanie kandydata, jego sposób wypowiadania się , mimikę twarzy, gesty i nerwowe odruchy.

Po zaliczeniu testu multiselect kandydat zostaje kierowany na kolejny etap rekrutacji, jakim jest wywiad zorganizowany. Test multiselekt przechodzi się tylko raz podczas etapu rekrutacji i po jego zaliczeniu policjant więcej nie jest poddawany temu testowi. Kurs podstawowy do policji, pomoże Ci w przygotowaniu się do zaliczenia wszystkich niezbędnych testów.

Kandydaci do policji niejednokrotnie szukają informacji o multiselekcie w internecie, wpisując w wyszukiwarkę internetową hasło multiselect policja, gdzie w łatwy sposób można znaleźć pomoc w postaci opisu schematu, do którego można się przygotować. W internecie nie znajdziemy konkretnych odpowiedzi na testy lecz podpowiedzi przybliżające kandydatowi zasady działania testu. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie osoby którym udało się zaliczyć test multiselect, zwracają szczególną uwagę, że najważniejsze jest udzielanie odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.