Od 1 stycznia 2021 roku od odbiorców energii elektrycznej pobierana jest opłata mocowa, która ma zapewniać stabilność dostaw energii elektrycznej. Co warto wiedzieć o opłacie mocowej?

Ustawa dotycząca rynku mocy ma zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, a koszty z tym związane ponoszą odbiorcy energii. Do każdego rachunku za prąd doliczana jest opłata mocowa, która w przypadku odbiorców indywidualnych uzależniona jest od rocznego zużycia energii elektrycznej pobranej z sieci. Stawki opłaty mocowej na kolejny rok kalendarzowy są ogłaszane do 30 września każdego roku, a decyduje o nich Urząd Regulacji Energetyki.

Czym jest opłata mocowa?

Opłata mocowa to opłata, która ma na celu zebranie środków na wynagrodzenia za gotowość do dostarczania energii elektrycznej. Jest ona jednym z narzędzi, które ma na celu modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych oraz budowę nowych elektrowni, aby zapewnić stabilne dostawy prądu. W godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną elektrownie mogą nie być w stanie sprostać wymaganiom odbiorców, konieczne jest więc utrzymywanie rezerw, które można wykorzystać w czasie największego zapotrzebowania. W przypadku odbiorców indywidualnych stawka opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej. W przypadku pozostałych odbiorców, w tym przedsiębiorstw, opłata jest uzależniona od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w godzinach od 7.00 do 22.00 w dni robocze.

Jaka jest wysokość opłaty mocowej?

Opłata mocowa jest uwzględniona na każdej fakturze za energię elektryczną. W przypadku odbiorców indywidualnych opłata jest uzależniona od ostatniego rocznego poboru energii elektrycznej. W 2023 opłata mocowa wynosi:

  • 2,38 zł netto przy zużyciu poniżej 500 kWh rocznie,
  • 5,72 zł netto przy zużyciu powyżej 500 kWh do 1200 kWh rocznie,
  • 9,54 zł netto przy zużyciu powyżej 1200 kWh do 2800 kWh rocznie,
  • 13,35 zł netto przy zużyciu powyżej 2800 kWh rocznie.

W przypadku innych odbiorców niż gospodarstwa domowe opłata jest naliczana na podstawie wskazań licznika, za pobraną energię w godzinach największego zapotrzebowania na moc, czyli w godzinach 7.00-22.00 w dni robocze. Pobrana energia zostaje pomnożona przez stawkę, która w 2023 roku wynosi 0,1024 zł/kWh.

Mimo że opłata mocowa generuje dodatkowe koszty dla konsumentów, jest niezbędna dla utrzymania stabilności i bezpieczeństwa energetycznego. Rynek mocy, wspierany przez tę opłatę, ma za zadanie zapewnić elastyczne rezerwy mocy, które są konieczne wtedy, gdy zapotrzebowanie na moc jest największe.