Każde przedsiębiorstwo ma odmienne potrzeby w zakresie usług i narzędzi IT. System, którego zadaniem jest zarządzanie usługami IT powinien mieć szereg dopasowanych do potrzeb organizacji opcji. Wybór nowego narzędzia lub migracja ze starego systemu wymaga odpowiednie procedury wdrażającej. Proces ten powinien przebiegać sprawnie i nie powodować zakłóceń w działaniu przedsiębiorstwa, fundacji lub instytucji.

System ITSM – jaką rolę spełnia w organizacji?

Zarządzanie usługami informatycznymi w organizacji odgrywa istotną rolę. Wpływa bowiem na kulturę organizacji, jej wydajność, rentowność oraz zadowolenie pracowników. Narzędzia ITSM, czyli Information Technology Service Management, muszą być dopasowane do wymagań konkretnej organizacji. Powinny spełniać stawiane przed nimi wymagania oraz być skalowalne. Potrzeby przedsiębiorstwa z biegiem czasu będą się zmieniały, dlatego wybrany system ITSM musi być elastyczny. Podczas rozwoju organizacji, narzędzie do obsługi informatycznej także powinno dostarczać nowe możliwości związane z zarządzaniem. Obsługiwanie wszystkich aspektów związanych z IT powinno być komfortowe i wygodne dla wszystkich pracowników.

Wdrażanie systemu ITSM krok po kroku

Wybrawszy odpowiedni system ITSM, trzeba go jeszcze wdrożyć. Nie jest to wcale proste zadanie. Najpierw trzeba spełnić odpowiednie wymagania techniczne. Można je poznać, zapoznając się z dokumentacją dostarczoną przez producenta systemu. Wdrożenie powinno być przede wszystkim płynne. Sprawnie wdrożony system ITSM usprawnia pracę organizacji i zwiększa komfort pracowników. Nowe narzędzie musi zapewnić nieprzerwaną i stałą realizację zadań w firmie.

Wdrażając nowy system, trzeba skupić się na tym, żeby procedura ta nie spowodowała przestoju w pracy organizacji. Warto zatroszczyć się o taką kwestię jak kompatybilność całego używanego sprzętu oraz ewentualna migracja danych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Warto zadbać też o to, żeby nadać uprawnienia wszystkim użytkownikom, którzy będą ich potrzebować. Po wdrożeniu systemu, warto zainteresować się tym, żeby działał on w sposób prawidłowy, ciągły i skuteczny. Dzięki analizie parametrów pracy systemu ITSM można ustalić, jakie są przyszłe potrzeby organizacji. Na podstawie tej wiedzy osoby decyzyjne mogą wdrożyć nowe rozwiązania dostępne w ramach posiadanego systemu, a także wybrać zupełnie nowe narzędzia. Ważnym elementem wdrażania nowych systemów ITSM jest także przygotowanie pracowników do ich obsługi. Szkolenia powinny odbyć się jeszcze przed wdrożeniem.