Usługi naftowe i gazowe odnoszą się do produktów i procesów, które wspierają przemysł naftowy i gazowy, w tym poszukiwania energii, transport ropy naftowej i gazu do rafinerii oraz przetwarzanie i dostarczanie aktywów energetycznych na rynek. Termin ten jest często używany do opisania ofert firm, które świadczą usługi wspierające branżę, w tym rozwiązania IT. Często wdrażane z pomocą doświadczonych zewnętrznych konsultantów biznesowych i technologicznych, usługi naftowe i gazowe mogą pomóc producentom zaoszczędzić pieniądze, działać wydajniej, a nawet planować i wdrażać nowe modele biznesowe. 

Firmy naftowe i gazowe, które nauczyły się przetrwać na rynkach o niskich cenach, szukają sposobów na stworzenie długoterminowej trwałej przewagi. Wiele osób szuka pomocy u dostawców usług naftowych i gazowych, aby stopniowo ulepszać możliwości techniczne lub operacyjne. Usługi gazowe powinny być świadczone wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów. 

O tym warto pamiętać!

Niektóre systemy gromadzenia gazu ziemnego obejmują zakład przetwórczy, który wykonuje takie funkcje, jak usuwanie zanieczyszczeń, takich jak woda, dwutlenek węgla lub siarka, które mogą korodować rurociąg, lub gazy obojętne, takie jak hel, które zmniejszyłyby wartość energetyczną gazu. Zakłady przetwórcze mogą również usuwać niewielkie ilości propanu i butanu. Gazy te są wykorzystywane do surowców chemicznych i innych zastosowań. Ogólnie rzecz biorąc, centralne centrum sterowania zakładu gazowego stale monitoruje natężenia przepływu i ciśnienia w różnych punktach systemu. Operatorzy muszą zapewnić, że gaz dociera do każdego odbiorcy z wystarczającym natężeniem przepływu i ciśnieniem do urządzeń i urządzeń paliwowych. Zapewniają również, że ciśnienia pozostają poniżej maksymalnego ciśnienia dla monitorowanych sekcji w systemie. Linie dystrybucyjne zazwyczaj pracują przy mniej niż jednej piątej ciśnienia obliczeniowego. 

Podsumowanie

Poszukiwanie gazu ziemnego rozpoczyna się od geologów, którzy badają strukturę i procesy zachodzące w ziemi. Lokalizują rodzaje formacji geologicznych, które mogą zawierać złoża gazu ziemnego. Geolodzy często korzystają z badań sejsmicznych na lądzie i w oceanie, aby znaleźć odpowiednie miejsca do wiercenia szybów gazu ziemnego i ropy naftowej. Badania sejsmiczne tworzą i mierzą fale sejsmiczne w ziemi, aby uzyskać informacje na temat geologii formacji skalnych. Badania sejsmiczne na lądzie mogą wykorzystywać ciężarówkę, która ma wibrującą podkładkę, która uderza w ziemię, tworząc fale sejsmiczne w leżącej pod spodem skale. Czasami używane są niewielkie ilości materiałów wybuchowych. Badania sejsmiczne prowadzone w oceanie wykorzystują podmuchy dźwięku, które tworzą fale dźwiękowe do badania geologii pod dnem oceanu.