Zawór regulacyjny jest bardzo istotnym urządzeniem wykonawczym, które jest używane w licznych procesach technologicznych w różnego typu branżach. Zawór ten służy do regulacji czynnika, którym jest wypełniony. Jest to możliwe za pomocą zmiany w przekroju otworu, dzięki czemu istnieje możliwość używania go do dławienia, czyli jako zawór przelewowy, który odprowadza nadmiar cieczy.

Jaka jest zasada działania zaworu regulacyjnego?

Zawór regulacyjny inaczej zwany zaworem przelotowym, bądź zaworem rozdzielającym wpływa na regulację przepływu wybranego czynnika wykorzystuje się do tego pokrętło zarządzające ruchem elementu, który go zamyka. Tego typu urządzenia są stosowane między innymi w hydraulice celem równoważenia przepływu w instalacjach chłodniczych oraz grzewczych. Takie zapory umożliwiają ograniczenie przepływu, a także regulowanie maksymalnych przepływów. Jest to bardzo istotne urządzenie w działaniu całego systemu. Warto mieć na uwadze, że ze względu na zastosowanie tych zaworów można je podzielić na kilka charakterystyk, na przykład liniową, szybko otwierającą oraz stałoprocentową. Szczególnie ta ostatnia jest bardzo często stosowana i pozwala na liniową regulację przepływu. Może być stosowana w zakresie od 10% do 90% otwarcia.

Inny podział dotyczy charakterystyki ze względu na konstrukcję korpusu oraz zabudowy w rurociągu. Wtedy wymienia się zawory kątowe, trójdrogowe oraz prosto przelotowe. Można je również podzielić ze względu na połączenia zaworu regulacyjnego z rurociągiem. W tej sytuacji wymienia się spawane, obręczowe, bezkołnierzowe, gwintowe oraz kołnierzowe. Każde z nich ma zupełnie inne zastosowanie, dlatego ze względu na tak szeroki wybór istnieje możliwość wpasowania do odpowiedniego połączenia.

Jaka jest szczelność zaworów regulacyjnych?

Szczelność zaworów regulacyjnych jest to parametr, który jest najbardziej istotny, a klasę szczelności określają producenci w zależności od rodzaju wykonania zaworu, przy czym 1 jest najniższą klasą, z kolei 6 oznacza najwyższą klasę szczelności. Warto mieć na uwadze, że przy zakupie zaworów regulacyjnych przydatne są również akcesoria, które wspomagają ich montaż, a także prawidłowe funkcjonowanie, co warto mieć na uwadze podczas kupowania bądź montażu. Chodzi o takie elementy jak na przykład siłownik, bądź wyłączniki krańcowe, które sygnalizują skrajne położenia zaworu, a także zawór blokadowy, bądź elektromagnetyczny.

Jak można zauważyć zawory regulacyjne wykorzystywane są w wielu branżach i są to urządzenia niezwykle istotne w przypadku prawidłowego funkcjonowania wielu układów.